ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖
ผ่านทางเว็บไซต์ https://www.mhesi.go.th/ หรือ https://www.royaloffice.th/ระหว่างวันที่ 2 – 4 มิถุนายน 2566