ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนาข่าวประชาสัมพันธ์

การทำสบู่สมุนไพรสร้างอาชีพเสริม โรงเรียนผู้สูงอายุบ้านหนองผักก้าม

โครงการสร้างรายได้ ฝึกอาชีพเสริม ผู้สูงวัย แรงงานนอกระบบ
กิจกรรม “การทำสบู่สมุนไพรสร้างอาชีพาสริม
วันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน 2564
ณ โรงเรียนผู้สูงอายุบ้านหนองผักก้าม
ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม