ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนาข่าวบริการวิชาการข่าวประชาสัมพันธ์

บันทึกเสียงวิทยุรายการ วิสาหกิจชุมชนคนไทเลย

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2565 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้บันทึกเสียงวิทยุรายการ วิสาหกิจชุมชนคนไทเลย
โดยมีผศ.ดร.ประยุทธ วรรณอุดม (ดีเจ เชียงโคเล) อาจารย์สาขานิเทศศาสตร์ดิจิทัลเป็นผู้ดำเนินรายการ
โดยมีผศ.อภิรดี คำไล้และมีตัวแทนวิสาหกิจชุมชนเป็นผู้ร่วมรายการ ซึ่งเป็นการเอาผลงานของโครงการฯ
งานวิจัยและการบริการชุมชนในพื้นที่ความรับผิดชอบ มาให้ความรู้แก่ท่านผู้ฟังโดยออกอากาศทางคลื่น AM1341 KHz สวท.เลย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม