กิจกรรมแสดงผลงาน​ การจำลองธุรกิจและผลิตภัณฑ์ส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ​ ในรายวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ​

นักศึกษาสาขาวิชาการจ

Read more

การสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

การสร้างเครือข่ายและ

Read more