พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาตลาดดิจิทัลเพื่อยกระดับสินค้าและบริการ ฯ

คณะวิทยาการจัดการ มห

Read more

คณะวิทยาการจัดการ มอบถุงด้วยรักและห่วงใย เพื่อนำไปมอบให้แก่นักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

คณะวิทยาการจัดการ มห

Read more

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้จัดการประชุมกรรมการวิชาการคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 11/2564

คณะวิทยาการจัดการ มห

Read more

กิจกรรมแสดงสินค้า พวงกุญแจ กล้วยฉาบ กระเป๋าจักสาน สายคล้องหน้ากากอนามัย สบู่ใบเตยหอม

โครงการทดลองการท่องเ

Read more