คณาจารย์ คณะวิทยาการจัดการแสดงผลงานวิจัยในงานพิธีลงนามตกลงความร่วมมือ(MOU)กับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

คณาจารย์ คณะวิทยาการ

Read more

“การใช้เครื่องมือในการทำงานปรับสู่วิถีชีวิตใหม่(New Normal) แบบ Work from Home”สำหรับนักศึกษาคุณะวิทยาการจัดการ (ภาคพิเศษ)

โครงการอบรมเชิงปฏิบั

Read more

ประชุมพัฒนาเว็บไซต์พาณิชย์ช็อปเลยร่วมกัน แพลตฟอร์มการตลาดดิจิทัลการตลาดชุมชนจังหวัดเลย

คณะวิทยาการจัดการ มห

Read more