นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล เข้ารับมอบเกียรติบัตรการประกวดคลิปวีดิโอสื่อสร้างสรรค์ ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม หัวข้อ “ทำดี..ไม่ต้องเดี๋ยว” ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๓

นางสาวกฤตพร หล้าฤทธิ

Read more

นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุกิจดิจิทัล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

นักศึกษาสาขาวิชาคอมพ

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ได้รับรางวัล ขวัญใจคณะทำงาน จำนวน 10,000 บาท ในโครงการ digital content tourism

#ขอแสดงความยินดีกับน

Read more

ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คว้ารางวัล “ชนะเลิศ” การแข่งขัน การจัดดอกไม้ตกแต่งล็อบบี้โรงแรม “ดอกไม้ของแผ่นดิน”

ขอแสดงความยินดี กับท

Read more

นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมทุนการศึกษา การคัดเลือกบทถ่ายทำ (Story Board) และคลิปวีดีโอ หัวข้อ “รู้เท่าทันสื่อ” ระดับจังหวัด ประจำปี 2562

?ขอแสดงความยินดี? กั

Read more

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นายจนัตว์ บรรยง, นายพิศนุ โนนศร และอาจารย์ชวลิต ยศสุนทร นำเสนอบทความวิจัย

ขอแสดงความยินดีกับ น

Read more