โครงการหลักสูตรฝึกอบรมอาชีพ (มหาวิทยาลัยประชาชน) ผู้สื่อความหมายท้องถิ่น จังหวัดหนองบัวลำภู

คณะวิทยาการจัดการ ร่

Read more

การบริการวิชาการ “พัฒนาสินค้าชุมชนกลุ่มอาชีพผลิตสบู่ผลไม้จากสับปะรดบ้านไร่ม่วง ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย เพื่อตลาดประชารัฐ จังหวัดเลย”

การบริการวิชาการ &#8

Read more