สื่อสารภาษาจีนกับชีวิตประจำวัน

โครงการฝึกทักษะการสร้างสมรรถนะทางด้านภาษา “สื่อสารภาษาจีนกับชีวิตประจำวัน”
เรียนทุกวันพุธ (รวม 20 ชม.) เริ่มเรียนวันที่ 18 ธันวาคม 2562

คลิกดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติ่มได้ที่นี้