สืบสานวัฒนธรรมประเพณี การทำบายศรีจากใบตองในรูปแบบต่างๆ

คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดโครงการฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรมไทเลย สร้างสายใยชุมชน กิจกรรมการเรียนรู้ ” สืบสานวัฒนธรรมประเพณี การทำบายศรีจากใบตองในรูปแบบต่างๆ” ในวันที่ 22 ธันวาคม 2562 ณ อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

SONY DSC

<<คลิกดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่นี้>>

Translate »