ยินตีต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยธาตุพนม

คณะวิทยาการอัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ยินตีต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม จ.นครพนม ในวันที่ 17 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 19

 

<< ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกที่นี้ >>

Share to ...