วิทยาการจัดการสัมพันธ์ ครั้งที่ 27

วิทยาการจัดการสัมพันธ์ ครั้งที่ 27 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี วันที่ 1 – 2 กุมภาพันธ์ 2563

<< ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>> ภาพกิจกรรม1  ภาพกิจกรรม2  ภาพกิจกรรม3  ภาพกิจกรรม4  ภาพกิจกรรม5

Translate »