จิตอาสาร่วมใจพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์รอบๆบริเวณอาคาร 19 โดยจะจัดกิจกรรมทุกๆ วันพุธ โดยมีนักศึกษาทุกสาขาวิชามีส่วนร่วมในกิจกรรมจิตอาสาครั้งนี้

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Share to ...