อบรมวิชาชีพด้านการบัญชีเพื่อก้าวสู่เป้าหมายนักบัญชีมืออาชีพ

สาขาวิชาการบัญชีจัดโครงการอบรมวิชาชีพด้านการบัญชีเพื่อก้าวสู่เป้าหมายนักบัญชีมืออาชีพวันที่ 14-15 มีนาคม 63 ณ อาคาร19 คณะวิทยาการจัดการ โดยวิทยากร คุณหิรัญวงศ์ สำเร็จพร ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor ) และกรรมการผู้จัดการบริษัท พี.แอล.เอ.บิสซิเนส จำกัด

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Share to ...