โครงการปัจฉิมนิเทศและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ (ภาคพิเศษ)

คณะวิทยาการจัดการได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ (ภาคพิเศษ) วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 19 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Share to ...