ตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนโดยตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ อาจารย์นักศึกษา และบุคลากร ก่อนเข้าอาคาร 19 เพื่อป้องกันเชื่อไวรัส covid – 19


ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Share to ...