จุดคัดกรอง เพื่อป้องกันเชื่อไวรัส covid – 19

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้จัดทำจุดคัดกรองสำหรับ อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร ก่อนเข้าอาคาร 19 สำหรับการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา1/2563 วันที่1ก.ค.63

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Translate »