สืบสานประเพณี ถวายเทียนพรรษา ประจำปี2563

งานอนุรักษ์และสืบสานประเพณี
ถวายเทียนพรรษา ประจำปี2563

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563
ณ วัดสันตยาวาส บ้านกำเนิดเพชร จ.เลย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Translate »