ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2563 วันที่11กรกฎาคม 5263 ณ ห้อง 19315 อาคาร19 คณะวิทยาการจัดการ

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Share to ...