พิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้จัด พิธีเฉลิมพระเกียรติ พระบาท​สมเด็จ​พระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา ณ อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคาร 19) เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 วันที่ 20 กรกฎาคม 2563

ดูภาพกิจกรรมเพิ่ม

Share to ...