“ราชภัฏเลยศรัทธา น้อมวันทาบูชาครู พิธีไหว้ครู” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

“ราชภัฏเลยศรัทธา น้อมวันทาบูชาครู พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓”
ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓
ณ หอประชุมขุมทองวิไล  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

 

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม