สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่คณะวิทยาการจัดการ ดำเนินการตรวจประมินคุณภาพการศึกษา

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่คณะวิทยาการจัดการ ดำเนินการตรวจประมินคุณภาพการศึกษา ในที่ 1 กันยายน พศ. 2563 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะวิทยาการจัดการ อาคาร19

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Translate »