งานแสดงมุทิตาจิต”ร้อยรัก รวมใจ สานสายใย มุทิตาจ คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย ได้จัดงาน”ร้อยรัก รวมใจ สานสายใย มุทิตาจิต” ให้กับบุคลากรในคณะวิทยาการจัดการได้แก่ ผศ.ดร.อานนท์ ผกากรอง ผศ.ดร.วาสนา ดิษฐพรม ผศ.นารี ชาติมาลากร และนางลำดวน แสงสว่าง ในวันที่15 กันยายน 2563 ณ ห้องโถง อาคาร19 คณะวิทยาการจัดการ

ดูภาพกิจกรรมเพิ่ม

Translate »