บรรยากาศการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

บรรยากาศการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของของบัณฑิตคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ประจำปีการศึกษา 2559 – 2560

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Share to ...