กิจกรรมจิตอาสา คณะวิทยาการจัดการ

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาขึ้นเพื่อปลูกฝั่งให้รู้การเสียสละ ให้กับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Translate »