การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์สาขาวิชาการจัดการ

สาขาวิชาการจัดการได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 2563
ณ ห้องประชุมศรีสองรัก

 

  ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Translate »