การเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา วันที่ 8 พ.ย.63

วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ คณะวิทยาการจัดการได้จัด โครงการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ระหว่างวันที่ ๗ – ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
ณ ห้องฝึกปฏิบัติการบริหารธุรกิจ ขั้น ๓ อคารปฏิบัติการสหวิทยการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Translate »