การฝึกอบรมภาษาจีน ” ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ” ให้กับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ วันที่ 2

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ได้จัดโครงการฝึกอบรมภาษาจีน ” ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ”
ให้กับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ เป็นวันที่ 2
“汉语交流培训项目” 黎府皇家大

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Translate »