สืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาการทำตุงอีสาน (ตุงใยแมงมุม)

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้จัดโครงการอนุรักษ์ และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย
กิจกรรมการเรียนรู้ “สืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาการทำตุงอีสาน (ตุงใยแมงมุม)”
วันเสาร์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๔
ณ ห้องประชุมชัน 9 อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 

Translate »