ฝึกปฏิบัติทำขนม : Apple Tarte Tatin/ Vanilla Souffle/ Passion Fruit Bavarois

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ีจัดโครงการพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมทักษะวิชาชีพ
“ฝึกทักษะด้านอาชีพ เสริมรายได้ สู้ภัยโควิด-19”
ฝึกปฏิบัติทำขนม : Apple Tarte Tatin/ Vanilla Souffle/ Passion Fruit Bavarois
วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564
ณ ห้องปฏิบัติการโรงแรม ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ (หลังเก่า)

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Translate »