กิจกรรมแสดงผลงาน​ การจำลองธุรกิจและผลิตภัณฑ์ส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ​ ในรายวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ​

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้จัดกิจกรรมแสดงผลงาน​
การจำลองธุรกิจและผลิตภัณฑ์ส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ​ ในรายวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ​
สาขาวิชาการจัดการ ปีการศึกษา​ 2/2563
โดยดร.ตะวันรอน สังยวน อาจารย์ประจำวิชา ณ ห้องโถง อาคาร19 24 มีนาคม พ.ศ. 2564

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Translate »