การประชุมจัดทำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วันที่ 1 มิถุนายน 2564

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ได้จัดการประชุมจัดทำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564
อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
คณะวิทยาการจัดการ ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี ชั้น 2

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 

Share to ...