ประชุมหารือร่วมกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเลย เรื่องการเตรียมจัดอบรมเพื่อยกระดับฝีมือแรงงานด้านโลจิสติกส์ให้กับนักศึกษา

วันจันทร์ที่ 7 มิ.ย 2564 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
ประชุมหารือร่วมกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเลย
เรื่องการเตรียมจัดอบรมเพื่อยกระดับฝีมือแรงงานด้านโลจิสติกส์ให้กับนักศึกษา

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Share to ...