การอบรมปรับพื้นฐานสู่การเรียนในระดับอุดมศึกษา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ด้านคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ) วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2564

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2564 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
จัดโครงการอบรมปรับพื้นฐานสู่การเรียนในระดับอุดมศึกษา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
(ด้านคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ)

 

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 

Share to ...