คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้จัดงานแสดงมุทิตาจิต ผศ.อารีวรรณ์ บังเกิด ร้อยรัก รวมใจ สานสายใย มุทิตาจิต

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้จัดงานแสดงมุทิตาจิต ผศ.อารีวรรณ์ บังเกิด ร้อยรัก รวมใจ สานสายใย มุทิตาจิต
แบบ New Normal และในรูปแบบการประชุมทางไกลแบบจอภาพ (Video Conference) ด้วย Google Meet Application
วันที่ 15 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 19 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Translate »