การประชุมชี้แจงเรื่องการจัดการเรียนการสอน และการสอบฯและแนวปฏิบัติขั้นตอนการดำเนินงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจ

คณะวิทยาการจัดการประชุมชี้แจงเรื่องการจัดการเรียนการสอน และการสอบ
ตามมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
และแนวปฏิบัติขั้นตอนการดำเนินงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจ
วันที่ 26 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 19
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

 

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Translate »