สมโภชองค์กฐินและทำโรงทานคณะวิทยาการจัดการ ณ วัดป่านาโคก วันที่ 17 – 18 พฤศจิกายน 2564

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นำโดยผศ.เหมวดี กายใหญ่ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
จัดทำโรงทานคณะวิทยาการจัดการและสมโภชองค์กฐิน ณ วัดป่านาโคก
วันที่ 17 – 18 พฤศจิกายน 2564

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม