คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ประชุมคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการครั้งที่1/2565

เมื่อวันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ได้ประชุมคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการครั้งที่1/2565

โดยผศ.เหมวดี กายใหญ่ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธาน
ด้วยวิธีระบบวีดิทัศน์ทางไกล VDO Conferen

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 

Translate »