การจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism Management)วันที่19 มิถุนายน2565

การจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism Management)
สถานการณ์ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและธุรกิจสปา การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
วิทยากร โดย นายกสมาคมธุรกิจสปาภูเก็ต

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Share to ...