งานอนุรักษ์และสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๕

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
พร้อมกันร่วมงานอนุรักษ์และสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๕
วันศุกร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕
ณ วัดสันตยาวาส บ้านกำเนิดเพชร ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่ม

Translate »