สาขาวิชา​การท่องเที่ยว​และ​การ​โรงแรม​จัดอบรมการจัดดอกไม้สำหรับงานโรงแรม ในแผนกการจัดบริการอาหารและเครื่องดื่ม

สาขาวิชา​การท่องเที่ยว​และ​การ​โรงแรม​จัดอบรมการจัดดอกไม้สำหรับงานโรงแรม
ในแผนกการจัดบริการอาหารและเครื่องดื่ม แผนกจัดเลี้ยง แผนกแม่บ้าน

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Share to ...