แนะแนวหลักสูตรการศึกษาต่อโรงเรียนภูหลวงวิทย์

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ได้ออกแนะแนวหลักสูตรการศึกษาต่อ ให้กับน้องๆนักเรียนโรงเรียนภูหลวงวิทย์ อ ภูหลวง จ.เลย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม