คณะวิทยาการจัดการ จัดการแข่งขันโครงการ Startup Entrepreneurship for Student

คณะวิทยาการจัดการ จัดการแข่งขันโครงการ Startup Entrepreneurship for Student วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ ห้อง ประชุมชั้น 9 อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการฉลิมทระเกียรติ 80 พรรษา

Share to ...