โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ กศ.พ. และสานสัมพันธ์น้องพี่ ปี 2562

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ กศ.พ. และสานสัมพันธ์น้องพี่ ปี 2562 วันที่ 25 สิงหาคส 2562 ณ ห้องโถงชั้น 2 อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา