ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนาข่าวบริการวิชาการข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ศึกษาดูงานการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เมื่อวันที่ 14 กันยา

Read More
ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนาข่าวบริการวิชาการข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ยินดีต้อนรับคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

คณะวิทยาการจัดการ มห

Read More
ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนาข่าวบริการวิชาการข่าวประชาสัมพันธ์

การแข่งขันกิจกรรมนำเสนอผลสัมฤทธิ์และปิดโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2566 ในโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น 2566

วันที่ 12 กันยายน 25

Read More
ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนาข่าวบริการวิชาการข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ​ เข้าชมห้องปฏิบัติการ​โรงแรม​และเข้าอบรมงานบริการโรงแรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะสายอาชีพในศตวรรษที่ ๒๑

วันที่ 6 และ 8 กันยา

Read More
ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนาข่าวประชาสัมพันธ์

การเขียนแผนธุรกิจที่พักอย่างไรให้ได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากธนาคาร โดย สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

สาขาวิชาการท่องเที่ย

Read More