ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนาข่าวบริการวิชาการข่าวประชาสัมพันธ์

เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล ด้วยทักษะการตัดต่อวิดีโอผ่านโปรแกรม CapCut

วันที่ 15 มิถุนายน 2

Read More
ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนาข่าวบริการวิชาการข่าวประชาสัมพันธ์

พิราบน้อยบินสู่ชุมชน! สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มุ่งสร้างนักสื่อรุ่นใหม่

12 มิถุนายน 2567 – ส

Read More
ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนาข่าวบริการวิชาการข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาการท่องเที่ยวฯปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ พร้อมรับฟังประสบการณ์จากศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน

8 มิ.ย. 2567สาขาวิชา

Read More