ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนาข่าวประชาสัมพันธ์

การปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกปฏิบัติงาน

การปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกปฏิบัติงาน (นักศึกษากลุ่ม B) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะวิทยาการจัดการ ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น

     

Click >>ดูภาพข่าวเพิ่มเติมได้ที่นี่