ข่าวประกวด แข่งขัน

การประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ในโครงการจุดประกายฝัน Startup by FMS ประจำปีการศึกษา 2561

คณะวิทยาการจัดการ จัดการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ในโครงการจุดประกายฝัน Startup by FMS ประจำปีการศึกษา 2561  ในวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561  ณ ห้องโถง อาคาร19 คณะวิทยาการจัดการ