ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนา

กิจกรรมการเรียน วิชาการจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ หัวข้อ “ตลาดนัดแฟรนไชส์” นักศึกษาภาคพิเศษ ศูนย์ขอนแก่น

กิจกรรมการเรียน วิชาการจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ หัวข้อ “ตลาดนัดแฟรนไชส์” ของนักศึกษาภาคพิเศษ สาขาวิชาการจัดการ ในวันอาทิตย์ที่ 20 มค.2562 ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น