ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนา

กิจกรรม “ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และสานสัมพันธ์น้องพี่ ปีการศึกษา 2561 (ศูนย์เลย)”

คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดกิจกรรม “ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และสานสัมพันธ์น้องพี่ ปีการศึกษา 2561 (ศูนย์เลย)” วันอังคาร ที่ 17 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยมีกิจกรรม ดังนี้

– พิธีเปิดโครงการและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา โดย ผศ.เหมวดี กายใหญ่ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
– พิธีมอบเกียรติ สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 2560
– พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคณะวิทยาการจัดการ
– การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ “การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยและการประกันคุณภาพฯ” โดย อ.เกศนี จึงวัฒนตระกูล
– การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ “การแต่งกายที่ถูกระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย”
– พิธีบายศรีสู่ขวัญ
– กิจกรรมสร้างกลุ่มสัมพันธ์ และกิจกรรมฐาน โดยสโมสรนักศึกษาฯ และนักศึกษา 9 สาขาวิชา
– และกิจกรรมพิธีเทียน

????

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *