ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาบัณฑิตศึกษา (ป.โทและ ป.เอก) เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปีการศึกษา 2561

?ข่าวดีสำหรับอาจารย์ผู้ที่กำลังศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา?

มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ประกาศรับสมัครมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาบัณฑิตศึกษา (ป.โทและ ป.เอก) เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปีการศึกษา 2561 อาจารย์ท่านใดที่สนใจสมัครสามารถส่งเอกสารใบสมัครขอรับทุนได้ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 ก.พ.2562 นี้ และสามารถดูรายละเอียดได้ที่www.parliamefnt.go.th หรือ Facebook มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ ร.7

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ